فن خنک کننده

مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

فن خنک کننده قطعه ای کاربردی درون دستگاه لیزر به شمار میرود که به سیستم cooling ( خنک کنندگی )دستگاه کمک میکند. هنگامیکه آب به گردش در می آید وارد رادیاتور میشود و این فن های خنک کننده هستند که با دمیدن هوا به آب گرم وارد شده درون رادیاتور کمک شایانی به چرخه خنک سازی دستگاه میکنند . عملی که عینا فیزیک این کار را توضیح میدهد خیس کردن سر انگشت و فوت کردن آن است بدین ترتیب و با به چرخه در آمدن آب خنک شده دستگاه شما خنک میشود.سایر فنهای موجود درون دستگاه باعث هدایت هوای گرم درون دستگاه به بیرون میشوند.به طور کلی عملکرد فن خنک کننده همان پرس با فشار هواست. گاها به علت استفاده بیش از حد , شکستگی پره ها, فن خنک کننده دچار مشکل میشود و نیاز به تعویض دارد. از این رو است که شرکت لیزر ایرانیان این فنها را به عنوان قطعات مصرفی - تعویضی دستگاه تامیین مینماید.

 

 

 

مشخصات فنی

مشخصات فنی

نوع کالا :فن خنک کننده  

دستگاه :  کلیه دستگاهای لیزر پزشکی

وزن : ۴۰۰ گرم

ابعاد : ۱۲ *۱۲ سانتی متر

کاربرد : پزشکی / صنعتی

بسته بندی محافظ : ندارد

درجه حسایست حمل : کم