• فیلتر ها
1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

فلش لامپ ( لامپ لیزر ) یک قطعه مصرفی درون دستگاه های لیزر پزشکی از جمله Ipl , Elight , SHR , ... است . منبع نور در انواع مختلف فلش لامپ در طی زمان تحلیل میرود و اثر گذاری خود را از دست میدهد لذا می بایست فلش لامپ را تعویض نمود تا دستگاه به حالت اولیه خود بازگردد و برو روی پوست بیمار تاثیر گذار باشد.

1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

 المان خنک کننده - پلتیر - TEC در صنایع مختلف کاربردهای متفاوتی دارند ,اما همان طور که از اسم این کالا مشخص است در صنعت لیزر پزشکی در فرآیند خنک سازی کریستال نقش مهمی دارد. چنانچه دمای سر هندپیس شما بالا باشد این TEC ها هستند که به کمک شما می آیند.

2
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

پاور ساپلای - منبع تغذیه در واقع تامین کننده ولتاژ دستگاه لیزر است و به اصطلاح تغذیه کننده جریانی عبوری در دستگاه است . لازم است بدانید پاور ساپلای - منبع تغذیه دارای شکل ها و انواع متفاوتی هستند اما کار اصلی تمام آنها مشابه هم هستند . انرژی الکتریکی مدارهای الکترونیکی و بردهای الکترونیکی دستگاه را فراهم میکنند, پاور ساپلای - منبع تغذیه با ورودی ولتاژ اولیه شروع به کار میکند و خروجی آن برای تغذیه و راه اندازی مدارات الکتریکی استفاده میشود.

1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

پدال پایی دستگاه لیزر جهت کاربری آسان تر و مناسب تر پزشکان و اپراتورها در کلینکها استفاده میشود.به جای فشردن شاستی روی هندپیس میتوان از پدال پایی استفاده نمود. برخی پزشکان و یا اپراتورها به علت آسیب دیدن شاستی هندپیس ـ تمرکز بالاتر بر روی پوست بیمار ـ راحت تر بودن کار لیزر پوست از پدال پایی استفاده میکنند.

1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

پمپ آب دستگاه لیزر به عنوان گرداننده آب درون دستگاه استفاده میشود به این منظور که با گرم شدن آب درون دستگاه پمپ آب گرم را چرخانده و به سمت رادایتور هدایت کرده سپس چند فن شروع به خنک کردن آب گرم میکنند بدین ترتیب آب خنک از طریق منبع و توسط پمپ جایگزین آب گرم در هندپیس میشود و به فرآیند خنکسازی دستگاه کمک می کند.

1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

سوکت خاموش / روشن دستگاه جهت همانطور که از اسمش پیدا است جهت خاموش / روشن کردن دستگاه استفاده میشود البته دارای یک فیوز نیز است که در صورت نوسانات زیاد جریان برق فیوز  برق دستگاه را قطع میکند از این همین رو است که این سوکت جز اقلام مصرفی دستگاه جهت تعمییرات دستگاه مورد نیاز قرار میگیرد .

1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

سوییچ دستگاه لیزر بر روی دستگاه لیزر قرار گرفته و استارتر دستگاه است بدین شکل که برق ورودی دستگاه از سوییچ گذشته و برق را توسط سویچچ on/off به پاور دستگاه وصل میکند و باعث روشن شدن دستگاه میشود. سوییچ ها دارای انواع و اشکال متفاوتی هستند اما ماهیت کلی همه آنها مشابه هم است

1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

شاستی هندپیس بر روی هندپیس دستگاه لیزر قرار گرفته و با هر بار فشار دکمه  آن دستگاه شروع به شات زدن بر روی پوست بیمار  میکند. با توجه به استفاده مداوم پزشک و یا اپراتور از هندپیس دستگاه لیزر زیبایی  و همچنین شاستی روی آن, لذا به مرور زمان این بخش دچار مشکل میشود و نیاز به تعویض دارد.شاستی هندپیس میبایست دقیقا فیکس باشد تا بتوان براحتی از آن استفاده با اینکه شاید شاستی هندپیس قطعه ای بسیار کوچک باشد اما در عملکرد دستگاه بسایر موثر است و میتواند موجب راحتی اپراتوار در نتیجه بهره وری بالا شود.