فلش لامپ ها دارای کاربرد و مصارف گوناگونی هستند از جمله :

کاربرد صنعتی 

کاربرد  نظامی

کاربرد پزشکی

ما امروز مصارف و کاربرد پزشکی ر فلش لامپ را مورد بحث قرار خواهیم داد :

برای توضیح در مورد کاربرد و مصارف فلش لامپ در دستگاه های مختلف پزشکی می توان این چنین عنوان نمود که فلش لامپ ها یا خود به صورت عامل هستند بدین معنی که به تنهایی کار ساز نبوده و عامل محرک و تحریک کننده سیستمی دیگر هستند و یا غیر عامل هستند بدین معنی که غیر محرک بوده و به تنهایی می توانند موثر واقع گردند .

 

 

فلش لامپ های عامل : همانگونه که از اسم آنها مشخص است عامل تحریک بوده یعنی در دستگاه هایی مانند Alex ویا Nd:YAG و  ..... می تواند با تحریک بلور کریستال Rod باعث به وجود آمدن لیزر شوند

فلش لامپ های غیر عامل : این نوع فلش لامپ ها می توانند به تنهایی درون دستگاه ها استفاده شوند مانند IPL,Elight,SHR که با تولید نور دریده طیف های متفاوتی را ایجاد می کند و ما میتوانیم توسط فیلتر ها فقط قسمتی از طیف را که بدان نیاز داریم مورد استفاده قرار دهیم.

فلش لامپ های دستگاه های مختلف باهم متفاوت هستند هریک دارای اندازه- فشار بار و سایر مشخصات منحصر به خود هستند اما در کل میتوان فلش لامپ ها را به دسته بندی های بالا در گروه لیزر پزشکی تقسیم کرد از آنجا دستگاهای الکس ALEX و  Nd:YAG ان دی یگ دارای بالاترین تاثیر بر روی پوست بیماران هستند لذا میتوان گفت لامپهای عامل تاثیر به سزایی در تکنولوژی لیزر موهای زاید داشته اند. تکنولوژی لیزر پزشکی به ویژه در زمینه لیزر موهای زاید و زیبایی همواره در حال پیشرفت و حرکت به جلو است اما لازم است بدانید تکنولوژی لامپهای لیزر و فلش لامپهای نوری در زمینه های دندان پزشکی - چشم پزشکی- جراحی و سایر علوم جان بیماران زیادی را نجات داده است این لامپهای لیزر  به ظاهر کوچک بنیان و اساس علمی بزرگ و مهمترین بخش لیزر پزشکی را تشکیل میدهند.

نوشته شده توسط میلاد ارزه گر